Generelt

Alle priser på fodboldfabrikken.dk er i danske kroner og angives inklusive moms, afgifter og told mm.
Kort efter bestillingen modtages e-mail-kvittering samt bookingnummer.
Når du har indgået en aftale med os, opbevarer vi ordreoplysningerne. Du kan se dine ordreoplysninger på skærmen, når du er logget ind, samt på den kvittering, der bliver sendt til din e-mailadresse.

Ændringer

Annulleringer og ændringer kan ske i tilfælde af, at det ikke er muligt at efterkomme din bestilling.
Der henvises til dansk rets almindelige aftale- og køberetlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb.

Forbrugerrettigheder

En forbruger kan optil 48 timer før tidspunktet for den bookede banetid annullere sit køb. Annullering af banetid kan ske pr. telefon eller pr. mail. Ved annullering/ændring indenfor de 48 timer samt ved udeblivelse, forbeholder Fodboldfabrikken sig retten til at opkræve fuldt baneleje for bookingen. Dette gælder dog ikke ved arrangementer og turneringstilmeldinger. I disse tilfælde vil de relevante handelsbetingelser fremgå af den indgåede købsaftale. Efter udløb eller benyttelse af det tilkøbte kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende. Fodboldfabrikken forbeholder sig retten til at annullere en bestilling op til 14 dage før tidspunkt for bookingen. Brugeren kompenseres enten ved tilbagebetaling af det indbetalte beløb eller ved at få ret til en lignende bestilling. Såfremt det ikke er muligt at efterkomme din bestilling, vil Fodboldfabrikken informere dig herom hurtigst muligt. Du har på denne baggrund ret til at annullere bestillingen. Fodboldfabrikken er ikke ansvarlig for påførte skader og omkostninger, der er et resultat af, at det ikke er muligt at efterkomme din booking eller tilmelding.

Betalinger

Bestillinger betales forud med betalingskort (Dankort, Visa Dankort) eller før afviklingen af bestillingen i centeret. Ved kortbetaling hæves pengene umiddelbart efter bestillingen af ordren.

Priser

Fodboldfabrikken fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser og inkl. moms i det omfang, der er tale om momspligtige ydelser, og eksklusiv eventuelle kortgebyrer. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

Håndtering af personoplysninger

De data, som Fodboldfabrikken registrerer, er reguleret af ”Lov om behandling af personoplysninger”. Dataansvarlig er Fodboldfabrikken. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på datatilsynet.dk.

Ansvar

Fodboldfabrikken er ikke erstatningsansvarlig for skade i enhver henseende, medmindre skaden er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra Fodboldfabrikkens side. Fodboldfabrikken kan derfor ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger af dansk lovgivning. For misforståelse, forsinkelse eller ikke ordentligt formidlede bestillinger eller meddelelser som følge af brug af internettet eller andre kommunikationsformer i udvekslingen mellem dig og Fodboldfabrikken, er Fodboldfabrikken ikke ansvarlig, med mindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra Fodboldfabrikkens side. Ved køberens accept af disse vilkår kan Fodboldfabrikken ikke gøres erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarsloven eller almindelige erstatningsretlige principper i øvrigt for noget tab, som køberen eller Fodboldfabrikkens modtager måtte lide som følge af anvendelsen af fodboldfabrikken.dk.

Kontaktoplysninger

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os.

Tlf.: +45 53 56 06 60

E-mail: post@fodboldfabrikken.dk

Web: fodboldfabrikken.dk

CVR-Nummer: 33 06 80 77